Sat. May 18th, 2024

Om mig

Denna web innehåller råd för smarta, intresserade och fantastiska människor. Jag blir glad om du hittar något på dessa sidor som hjälper dig i ditt liv. Berättelserna och artiklarna är endast baserade på min livserfarenhet. Jag har delat och publicerat hela mitt liv och jag hoppas att min kunskap och erfarenhet kan vara användbar för dig. Jag är en kvinna 60+. Gift sedan mer än 40 år med samma man. Vi hjälper varandra och går till och med ofta hand i hand. Vi har två vuxna barn, som har familjer, vilket betyder att vi har fördelen av att njuta av barnbarn. Jag bor i Norden, nära en huvudstad i ett trähus som vi köpte för 40+ år sedan. Jag odlar tomater och pumpor. Min man odlar potatis. Vi har äpplen, rabarber, hallon, jordgubbar, krusbär, röda och svarta vinbär i trädgården som jag konserverar och äter upp innan nästa års skörd. Så lite trädgårdsråd och recept kommer att finnas.

Alla inlägg publiceras en gång på engelska och en gång på svenska för att de ska vara enkelt att läsa. Hoppas du gillar det jag delar.

About me

This web page contains advice for smart, interested and great people. I hope you you find something on these pages that helps you in your life. The stories and articles are based on my life experience only. I have been sharing and posting all my life and I hope my knowledge and experience can be useful to you. I am a woman 60+. Married for more than 40 years to the same man. We help each other and even often walk hand in hand. We have two grown children, who have families, which means we have the benefit of enjoying grandchildren. I live in the Nordics, near a capital city in a wooden house we bought 40+ years ago. I grow tomatoes and pumpkins. My husband grows potatoes. We have apples, rhubarb, raspberries, strawberries, gooseberries, red and black currants in the garden that I preserve and we eat before next year’s harvest. So little gardening advice and recipes will be published.

All posts are published once in English and once in Swedish to make them easy to consume for everyone. Hope you like what I share.