Sat. May 18th, 2024

How do you get rid of wasps?

I just took down a wasps nest. It was very easy. There was no need for poison or a vacuum cleaner. Wasps are very stupid. They don’t understand that you or your garden rake are dangerous to them.

–> Wasps are very stupid.

Wasps do not understand who destroys their nest. The wasps get scared when the house is torn down and fly around confused until they give up and fly away. Stand still, they may bump into you in their excitement and terror at having the nest destroyed but they won’t sting you. They don’t understand that they are you as the “terrible person” who destroys their home and life. Then they fly away after about half a minute. Then you calmly and quietly walk away from the drill residue on the floor.

The back of a rake works well for scraping the nest off the roof. (or any other utensil with a long handle and a straight edge to scrape with). It is good to place a plastic bowl on the floor below the nest. Then you can easily come back and can empty the bowl when the wasps have flown away. In this way you don’t have to touch the nest with your hands.

After a few hours, the wasps will probably return to build again in the same place. They are so stupid that they don’t realize that it is a dangerous place. If they do, spray the area where they build the nest with window cleaner or similar to make their scent marking disappear. Then the wasps will disappear.

Hur blir man av med getingar?

Jag har precis plockat ned ett getingbo. Det var jättelätt. Det behövdes inget gift eller någon dammsugare. Getingar är jättedumma. De fattar inte att du eller ditt redskap är dumma mot dem.

–> Getingar är jätte dumma.

Getingar fattar inte vem som förstör deras bo. Getingarna blir rädda när huset rivs ned och flyger förvirrat runt tills de ger upp och flyger iväg. Stå still, de kan eventuellt krocka med dig i sin upphetsning och skräck över att ha fått boet förstört men de sticker dig inte. De fattar inte att de är du som “hemskingen” som förstör deras bo och liv. Så flyger de iväg efter någon halvminut. Då går du lugnt och stilla bort från boresterna på golvet.

Baksidan av en kratta fungerar fint för att skrapa ned boet från taket. (eller något annat redskap med långt skaft och en rak kant att skrapa med). Det är bra att ställa en plast bunke på golvet nedanför boet. Då du kan enkelt komma tillbaka och kan tömma bunken när getingarna flugit iväg och behöver inte ta i boet med händerna.

Efter några timmar kommer getingarna troligen tillbaka för att bygga de nytt på samma ställe. Så korkade är de, att de inte fattar att det är ett farligt ställe. Om de gör det så spreja platsen där boet byggs med fönsterputs eller liknande så försvinner deras doftmarkering och getingarna.